Supermassive Universe

Temat: WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej W dzisiejszym dodatku do Gazety Prawnej przedstawiono wzór pozwu o uchyleniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej (Wzór nr 2). Autorowi tego WZORU proponuje przeprowadzic "ćwiczenie z logiki"....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,4940418,4940418,WZOR_NR_2_w_Gazecie_Prawnej.htmlTemat: WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
jarek.mrozik napisał: > W dzisiejszym dodatku do Gazety Prawnej przedstawiono > wzór pozwu o uchyleniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej (Wzór nr 2). > Autorowi tego WZORU proponuje przeprowadzic "ćwiczenie z logiki". >...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,4940418,4940418,WZOR_NR_2_w_Gazecie_Prawnej.html


Temat: WZÓR NR 2 w Gazecie Prawnej
mieszkanie.i.wspolnota napisał: > jarek.mrozik napisał: > > > jarek.mrozik napisał: > > > > > W dzisiejszym dodatku do Gazety Prawnej przedstawiono > > > wzór pozwu o uchyleniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej (Wzór nr 2). > > > Autorowi tego WZORU proponuje przeprowadzic "ćwiczenie z logiki". > > > Za wyjasnienie sprawy z góry dziekuję. > > > Jarek M. > >...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,4940418,4940418,WZOR_NR_2_w_Gazecie_Prawnej.html


Temat: jak napisać pozew?
jak napisać pozew? witam chcemy wystąpić z pozwem do sądu o uchylenie uchwał, może ktoś mógłby wskazać nam jakieś przykładowe pozwy...mam tylko wzór w książce "Wspólnota Mieszkaniowa. 103 wzory...." ale to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,12275244,12275244,jak_napisac_pozew_.html


Temat: Zaskarzenie uchwaly - wzór pozwu
Zaskarzenie uchwaly - wzór pozwu Wspólnota mieszkaniowa jest na dobrej drodze do podjęcia uchwały naruszającej prawa mniejszości właścicieli lokali (w trakcie zbierania głosów indywidualnie). Uchwała rozlicza według udziałów wszystkie koszty ponoszone przez wspólnotę (poza śmieciami, windami i ochroną liczonymi wg lokalu), ale do kosztów ponoszonych przez wspólnotę zalicza też wszelkie koszty związane z podziemnym garażem. Wszelkie, to znaczy także koszty energii elektrycznej ... garażem, czyli bram i instalacji p.-poż., monitoringu pożarowego, sprzątania, drobnych remontów i konserwacji jak wymiana świetlówek itp. Tymczasem w tej konkretnej wspólnocie garaż nie jest częścią wspólną nieruchomości, a oddzielnym lokalem we współwłasności ok. 100 współwłaścicieli, każdy ułamkowo po 1/100 - wg aktów notarialnych i stanowi około 35% powierzchni użytkowej nieruchomości. Wspólnota liczy ogółem około 150 lokali, i współwłaściciele garażu zawsze przegłosują tych, co udziału ułamkowego w samodzielnym podziemnym lokalu garażowym nie posiadają. Czy łatwo znaleźć wzór pozwu o unieważnienie uchwały wspólnoty w części krzywdzącej mniejszość przez większość? Na co poza UWL powoływać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,13142771,13142771,Zaskarzenie_uchwaly_wzor_pozwu.html


Temat: pozwanie wspólnoty
pozwanie wspólnoty na zebraniu wspólnoty uchwalono uchwałę która jest niekorzystna dla mnie. Chodzi o opłacenie komisji WIK, która sprawdzała prawidłowość montażu wodomierzy i istnienie podłączeń nielegalnych. Wniosek złożyłam do zarządcy, po tym jak w ostatnim okresie rozliczeniowym wyniknął niedobór wody. Inni mieszkańcy w ogóle sie tym nie interesują. Chciałabym złożyć pozew sądowy o unieważnienie tej uchwały, ale nie wiem jak on ma wyglądać i co zawierać. Czy ktoś moze mi przesłać wzór takiego pozwu?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,37304104,37304104,pozwanie_wspolnoty.html


Temat: pozwanie wspólnoty
bbasia6 napisała: > na zebraniu wspólnoty uchwalono uchwałę która jest niekorzystna dla mnie. > Chodzi o opłacenie komisji WIK, która sprawdzała prawidłowość montażu > wodomierzy i istnienie podłączeń nielegalnych. Wniosek złożyłam do zarządcy, > po tym jak w ostatnim okresie rozliczeniowym wyniknął niedobór wody. Inni > mieszkańcy w ogóle sie tym nie interesują. Chciałabym złożyć pozew sądowy o > unieważnienie tej uchwały, ale nie wiem jak on ma wyglądać i co zawierać. Czy > ktoś moze mi przesłać wzór takiego pozwu? Na czym polega owa ,,niekorzystność"- jesli wolno zapytać?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,37304104,37304104,pozwanie_wspolnoty.html


Temat: właściciele podjęli uchwały
Warszawa 2004, wydanie III, komentarz do art. 33) w umowie właścicieli można odmiennie niż w ustawie ustalić tryb podejmowania uchwał, uprawnienia ogółu właścicieli i innych organów (np. rady nadzorczej, jeśli takową powołano), zawiadomienia o zebraniach właścicieli i innych organów. Można ustanowić zasadę reprezentacji jednoosobowej. Nie wydaje się możliwe pozbawienie w ogóle właścicieli lokali możliwości zaskarżania uchwał do sądu oraz żądania rozstrzygnięcia przez sąd, w przypadku, gdy właściciele nie mogą podjąć uchwały w istotnych sprawach dotyczących wspólnej nieruchomości. Umowa może jednak odmiennie niż ustawa regulować terminy zaskarżania."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,51333478,51333478,wlasciciele_podjeli_uchwaly.html


Temat: Garaż jako lokal użytkowy, koszty, a orzecznictwo.
Szukam orzecznictwa w podobnych sprawach, chętnie też wzorów pozwów o uchylenie uchwały wspólnoty w podobnej sprawie (zwykle uchybienie UOWL poprzez włączenie do planu gospodarczego / wysokosci zaliczek).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,77614072,77614072,Garaz_jako_lokal_uzytkowy_koszty_a_orzecznictwo_.html


Temat: kto decyduje o nieważności uchwał wspólnoty
Witam. Ostanio coraz bardziej podoba mi sie stanowisko R.Dziczka w kom. "Własnośc lokali.Komentarz.Wzory pozwów i wniosków sadowych.", wyd. Prawnicze LexisNexis, 2003, s.165: "4. Niezgodność z przepisami prawa - to przede wszystkim ... z mocy prawa - wspólnoty mieszkaniowej - art. 6 i 17 czy odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania wspólnoty - art. 17 in fine. Jako takie podlegają ochronie wynikającej z art. 58 § ... stosuje się, jeżeli właściciele lokali nie określili sposobu zarządu w umowie lub w uchwale zmieniającej taką umowę, zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 3). Niemniej jednak - ze względu na treść ... uchwały właścicieli może być usuwane w trybie art. 25. " pzdr. sdkfz1
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,6985095,6985095,kto_decyduje_o_niewaznosci_uchwal_wspolnoty.html


Temat: rozliczenie różnicy wody
rozliczenie różnicy wody W okresie od czerwca do 10. października w mojej wspólnocie deficyt wody wyniósł 87m3(18%). Jak dotąd nigdy nie było takiego braku. Według przpisów różnica moze wynieść do 10%.W ... kontrolnym wody wyszło że brakuje tylko 21 m3 wody(7%).Jak dotąd tak małego deficytu jeszcze nie było. Dla mnie jest sprawa oczywista. Na zebraniu wspólnoty uchwalono, że w związku z tym mam poniesć koszty komisji i że wspólnota występuje do sądu przeciwko mnie za naruszenie dóbr osobistych. Problem wody w ogóle ludzi nie interesuje i deficyt nie został wyjaśniony. Jak można odwołać sie od uchwały, która skierowana jest przeciwko jednemu właścicielowi? Czy ma ktoś wzór pozwu? Jaki to ma być sąd i wydział? Czy ktoś może powiedzieć mi, czy sensownym jest rozliczenie deficytu wody...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,37244020,37244020,rozliczenie_roznicy_wody.html


Temat: wniosek do sądu
interpretacji notariusza, przy zastosowaniu zasady 1 właściciel - 1 głos, te 9 osób posiadających udziały w jednym lokalu rządziłoby całą 8-lokalową wspólnotą. Przecież to absurd. > Według > mnie mają 1 ... z was już składał wnioski o interpretację > prawa?...będę wdzięczna za wskazówki, ewentualne wzór/przykład takiego > wniosku. z góry dziękują za pomoc Jedyną drogą do uzyskania interesującej Cię interpretacji jest poddanie tego sporu sądowemu rozstrzygnięciu. Możesz zaskarżyć dowolną uchwałę z powodu niewłaściciwego ustalenia wyników głosowania. Kosztować Cię to będzie 200 zł wpisu sądowego od pozwu o unieważnienie uchwały. Nie wiąże Cię w tym przypadku 6-tygodniowy termin na zaskarżenie uchwały, bowiem skorzystać możesz z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.) Powołując się na tę podstawę prawną można w każdym czasie żądać stwierdzenia nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej z powodu popełnienia rażącego błędu przy ustalaniu istnienia takiej uchwały. Przyznanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,48518584,48518584,wniosek_do_sadu.html


Temat: WM (dogÂłosowywanie po zebraniu wspólnty)
Witam, Asia Kopiczyńska napisała: Witam, Jestem we wspolnocie mieszkańców. Jakiś czas temu odbyło się zebranie, na którym były głosowane różne ustawy. Jedna z nich nie została przyjęta.  Protokół z zebrania został rozesłany do mieszkańców. Wynikało z niego jasno, że na pewne prace, jako wspólnota nie wyrażamy zgody. Kilka dni temu ze zdziwieniem stwierdzamy, że administrator rozpoczyna prace (te na które nie wyraźiliśmy ... po zebraniu, po podjeciu uchwał (była do tego wystarczająca liczba osób)cos zmieniać.  Bardzo bym prosiła o pomoc w tej sprawie, poza tym walczac z administratorem chciałabym mieć podstawe prawną do uzasadnienia ... za ani przeciw uchwale? Skoro tak, to: a) uchwała może być podjęta głosami oddanymi częściowo na zebraniu, a cześciowo metodą indywidualnego zbierania głosów (Art 23. pkt 1. UWL). Oczywiście, jeżeli większość ... uchwały na piśmie (Art 23. pkt 3. UWL). Niestety Ustawa nie określa czasu w jakim ma nastąpić powiadomienie, ale chyba (?) można wywodzić że musi nastąpić przed wprowadzeniem w życie uchwały - w przeciwnym razie ogranicza to Pani prawo do kontroli pracy zarządu wynikające z Art 29. pkt 3. UWL Co zrobić? Zażądać przedstawienia uchwały odnośnie tych prac. Jak będzie miała Pani taką uchwałę, można ją zaskarżyć do sądu (Art 25. pkt 1. UWL) z powodu b) i c). Jeżeli uchwała narusza Pani interesy, należy to również podnieść. Na złożenie pozwu ma Pani 6 tygodni od kiedy zostanie Pani powiadomiona o uchwale. Wzory pism są na stronie Rzeczpospolitej, link już ktoś podał. Ważne jest że skarży Pani wspólnotę, a nie administratora. Czy sąd przychyli się do Pani zdania i uzna uchwałę za niebyłą? Tego nie wiem, nie jestem prawnikiem... Dziekuję za pomoc Pozdrawiam Aśka -- Pozdrawiam   Piotr Jachowicz
Źródło: topranking.pl/1854/wm,dogC2losowywanie,po,zebraniu,wspolnty.php


Temat: Jak napisać pozew przeciwko wspólnocie ieszkaniowej?
uchwałę WM do sądu. Jak napisać pozew? Czy ktoś ma może przydatnego "gotowca" lub podać odpowiedni link.Z góry dziękuje i pozdrawiam znalazlem cos takiego - typowy wzor pozwu o uchylenie uchwaly. ...                          w Nowym Dworze Mazowieckim Powód: ..................., zam. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. .........................m. 68 Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa ".........................." Nowy Dwór Mazowiecki, ul.................. wartość przedmiotu sporu: .....................zł Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wnoszę o: 1) uchylenie uchwały z dnia 26 listopada 2001 r. nr 19/01 Wspólnoty Mieszkaniowej "...................." w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. ......................; 2) zasądzenie od pozwanej Wspólnoty na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda; 4) wezwanie na rozprawę świadków: a) ....................................................... b) ........................................................ Uzasadnienie Jestem właścicielem wyodrębnionego lokalu nr 68 w domu przy ul. ...........................w Nowym Dworze Mazowieckim. Dowód: odpis z księgi wieczystej KW nr .................... Uchwałą z dnia 26 listopada 2001 r., nr 19/01 Wspólnota Mieszkaniowa wymienionej nieruchomości pod nazwą "..........................." wyraziła zgodę na dokonanie podziału nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność 14 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi. Dowód: odpis uchwały z dnia 26 listopada 2001 r., nr 19/01. Z treści tej uchwały wynika, że nieruchomość o powierzchni 600 m2, mająca być wydzieloną, zostanie wynajęta Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "Złom" Spółka z o.o. za zapłatą czynszu w wysokości ...................................zł rocznie. Uzyskane z tego dochody mają być przeznaczone na urządzenie bardziej dogodnego dojazdu do nieruchomości oraz jej ogrodzenie. Uchwała ta pozostaje w sprzeczności ... możliwości korzystania ze wspólnej nieruchomości. Niezależnie od tego zarzucam wadliwości popełnione w zbieraniu głosów, a polegające na tym, że w odniesieniu do lokalu nr 5, który stanowi wspólność 3 osób, głos ... właścicieli lokalu nr 5 i 10 padły za uchwałą, co może mieć wpływ na ustalony wynik głosowania. W tym stanie rzeczy żądanie pozwu jest uzasadnione. .............................................. Załączniki: 1) odpis pozwu, 2) dowód zapłaty wpisu, 3) odpis uchwały, 4) wypis aktu notarialnego, 5) prospekt reklamowy.
Źródło: topranking.pl/1855/jak,napisac,pozew,przeciwko,wspolnocie.php


Temat: jak przymusowo eksmitować!!!
Załączam fragment najnowszego mojego poradnika "Pieniądze wspólnoty mieszkaniowej". Chodzi tu o dłużnika, postępowanie w przypadku nagminnego łamania porządku domowego jest podobne. Wzory uchwał i pozwów w ww. sprawie - w poradniku. 3. Licytacja lokalu i eksmisja dłużnika W krańcowej sytuacji należy powiadomić dłużnika o możliwości zastosowania przez wspólnotę przymusowej sprzedaży lokalu dłużnika w drodze licytacji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art. 921-1013 KPC). W pozbyciu się wyjątkowo uciążliwego sąsiada może pomóc art. 16 ust. 1 WłLokU, na podstawie którego wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o wystąpieniu do sądu z ... lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. Zgodnie z obowiązującą doktry-ną, właściciel odpowiada za zachowanie swoich domowników bądź osób posiadają-cych tytuł prawny do jego lokalu (m.in. umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, służeb-ności itp.). Prawo nie precyzuje okresu zalegania z płatnościami na rzecz wspólnoty, po którym wspólnota ma prawo domagać się licytacji z lokalu, temat ten jest w każ-dym przypadku osobno analizowany przez sąd. W praktyce przyjmuje się, że postę-powanie upominawcze wszczynane jest przez organ wspólnoty w przypadku zale-głości finansowych właściciela przekraczających trzy miesiące, zaś procedurę licyta-cji lokalu należy wszcząć w przypadku zaległości sięgających sześciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 16 ust. 2 WłlokU eksmitowane-mu właścicielowi nie przysługuje lokal zastępczy. Wniosek składa w sądzie w imieniu wspólnoty jej organ (zarząd bądź zarządca), bazując na uchwale wspólnoty włącza-jącej przyznanie organowi stosownego pełnomocnictwa (wzory uchwały, pisma za-wiadamiającego właściciela lokalu oraz pozwu przedstawiono w końcowej części po-radnika). Wspólnota nie jest prawnie zobowiązana do uprzedzenia właściciela lokalu o ... wspólnotę. Istnieją w doktrynie poglądy stanowiące również, że brak ostrzeżenia właściciela o zamiarze wniesienia pozwu może być negatywnie odebrany przez sąd, w związku z czym w interesie wspólnoty jest skontaktować się z dłużnikiem na piśmie przed wniesieniem pozwu. Prawo polskie nie jest doskonałe i w przypadku małej wspólnoty w praktyce uniemoż-liwia skorzystanie z licytacji lokalu dłużnika w sytuacji gdy posiada on większość ... komornika, do którego wniosek składa wspólnota. W pierwszym kroku komornik kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty długu, następnie zaś doko-nuje opisu zajętego lokalu i oszacowania jego wartości (przez biegłego). Wspólnota będąc ... 2/3 jego wartości. W sytuacji gdy i druga licytacja nie przynosi rezultatu, pewnym rozwiązaniem jest przejęcie lokalu przez wspólnotę jako wierzyciela egzekwującego, któremu towarzy-szy kolejna sprawa sądowa o eksmisję lokatora bez...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,15397121,15397121,jak_przymusowo_eksmitowac_.html


Temat: POZEW PRZECIWKO ARCHE
nawet żę jak będzie dużo pozwów to oni wybudują ten basen ale po chwili dodał ze żadnych roszczeń nie uznają , nie ma do nich żadnych prawnych podstaw . Powiedziałem że w takim razie zaczynam pracować nad organizacją tych pozwów , na co prezes stwierdził że zobaczymy co dalej z tym będzie. WAŻNA SPRAW Spraw pozwów jest wstępnie omówiona z kancelarią w następujący sposób. Pozwów nie może złożyć wspólnota . Każdy jako osoba fizyczna musi złożyc je odrębnie. Aby jednak ułatwić tą cała procedurę i nie obciążyc każdego z osobna ta samą czynnością oraz kosztami proponujemy razem z prawnikiem następujące działnia : 1. JEdna wycena rzeczoznawcy na podstawie uchwały nr 12 z której każdy będzie mógł skorzystać we wspólnocie . Wycena określi ile wart ... Wynagrana oczywiście jest dla każdego indywidualnie. 2. Kancelaria przygotuje wzór pozwu dla wszystkich w oparicu o dokuemnty które posiadam . Dostarczyc będzie trzeba tylo akty notraialne. 3. Kancelaria nie pobierze wynagrodzenia od mieszkańców. Kancelaria chce zarobić na kosztach sądowych . Interes będzie się jej opłacał jeśli pozwy zdecyduje się złożyć około 70 mieszkańców. 4. Jedyn koszt jaki ponosi każdy z nas indywidulanie ... dowodem jest to że biorą tą sprawę licząć że zarobią przedewszystkich na zasądzonym od pozwanego ( ARCHE) zwrocie kosztó zastępstwa procesowego. Czyli jeśli Arche przega to od każdego wnisionego pozwu prawnic zarobią średnio 2 tys , jeśli Arche wygra prawnicy nie zarobią nic. Mocne strony naszego pozwu : - ewidentne oszustwo developera , która staje się dużym problemem społcznym bo co chwila ... będzie zastępował nas prawnik. 3. Czy mimo złożenia pozwu nadal będzie możliwa ugoda ? Prawnicy oceniają na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń żę jeśli pozwów będzie dużo to napewno skończy się to ... swojej realcji z negocjacji w Arche , bez pozwów prezes nie chce słyszeć o jakiekolwiek ugodzie . Liczy na to że tych pozwów będzie bardzo mało.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24310,80097638,80097638,POZEW_PRZECIWKO_ARCHE.html