Supermassive Universe

Temat: nie wiem gdzie to dac [soz]
1.Dany jest trapez prostokątny o kącie ostrym 60 stopni,dłużeszej podstawie 8 cm i wysokości 6 pierwiastków z 3.Oblicz obwód,pole i długości przekątnych trapezu. 2.Na mapie w skali 1: 250 000 pewne jezioro ma 10cm kw powierzchni.Jaka jest powierzchnia jeziora w rzeczywistoścci? 3.Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 15 .W tym trójkącie jest wpisany kwadrat ADEF i trzeba wyliczyć jego pole.
Źródło: markolf.pl/forum/viewtopic.php?t=2735Temat: Długośc promienia okręgu, osie symetrii funkcji
1. Trójkąt prostokątny ABC ma boki długości 3, 4, 5. Oblicz promień okręgu stycznego do przeciw peostokątnej i prostych będącymi przedłużeniami przyprostokątnych. 2. Wyznacz osie symetrii funkcji wykresu funkcji Funkcje sobie...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=14825


Temat: Planimetria- różne zadania
Witam. Mam problem z kilkoma zadaniami z planimetrii: 1. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano takie punkty D i E, że |AD|=|AC| i |BE|=|BC|. Wykaż, że długość odcinka DE jest równa długości średnicy okręgu wpisanego w trójkąt ABC. 2. Prosta dzieli prostokąt na dwie części o równych polach. Uzasadnij, ze ta prosta przechodzi przez środek symetrii tego prostokąta. 3. W trójkąt ABC wpisano okrąg o środku S. Prosta AS przecina okrąg opisany na tym trójkącie w punkcie D(innym niz A). Miara kąta C wynosi 60 stopni. Wykaż, że trójkąt BDS jest równoboczny....
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=15567


Temat: Rozbijanie wartości bezwzględnych, rzut prostokątny
No w sumie tak, ale jako takiego dowodu na literkach raczej sie nie da przeprowadzić. Mam jeszcze jedno pytanie. Mamy dany trójkąt ABC, punkt D jest środkiem boku BC, zaś punkt P jest rzutem prostokątnym punktu B na prostą AD. Mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest ten rzut prostokątny? [ Dodano: 2009-06-20, 22:08 ]
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=15345


Temat: [Geometria]Okręgi styczne.
Dwaa okręgi, o(A,r1) i o (B,r2) są styczne zeewnętrznie do siebie i oba są styczne wewnętrznie do okrręgu o(C, r3). Obwód trójkąta ABC wynosi 25cmm. Oblicz r3. Próbuje próbuje liczyć to ale nie wychodzi pomoże ktoś?; Ma ktoś pomysł? I jeszcze jedno zadanko, Odcinek AD ma długość 17cmm. Oblicz obwód trójkąta ABC. Wiem, że |AE|=|AD|, no i tyle, ni to z Talesa liczyć, ni z czegoś innego, jakieś pomysły?; Aha wiem jeszcze, że dwusieczna kąta DAE przechodzi przez środek okegu i powstają nam dwa trójkąty prostokątne, ale nie wiem jak dalej liczyć.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=3449


Temat: [Geometria]Okręgi styczne.
za okrąg? Też z nieba wzięty czy moze zaraz sie okaże że to jest okrąg opisany (czy wpisany) na trójkacioe ABC, a moze ABD, albo ABE?! No ja nie mam zamiaru...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=3449


Temat: Pole trójkąta. Odległość punktu przecięcia środkowych.
Stosunek tych długości to jest że tak powiem znak rozpoznawczy jeśli chodzi o środkowe w trójkącie (dowolnym, nie tylko prostokatnym ) Natomiast podobieństwo jest na podstawie katów... Na dodatek te dwa trójkąty są jeszcze podobne to trójkąta ABC - też na podstawie cechy kąt-kąt-kąt
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=16280


Temat: pola trójkątów
zad.1W trójkącie prostokątnym ABC kąt A 90, przyprostokątna AC ma długość 12 cm. Odcinek DE prostopadły do przeciwprostokątnej BC dzieli trójkąt na dwie figury podobne o polach równych P1= 6cm P2= 90cm. Oblicz długości boków trójkąta DBE. zad.2 Podstawa AB trójkąta ABC ma długość 24 cm. Na boku AC zaznaczono punkty A1, A2, na boku BC punkty B1,B2 w taki sposób,że A1B1 równoległe AB I A2B2 równoległe AB. Wiedząc, że A1B1=8cm, A2B2= 20cm. Oblicz stosunek pól : a. A1B1C, A2B2C,ABC b.A1B1C, A2B2B1A, ABB2A2 Jak to obliczyć ze skalą podobieństwa w ogóle co to...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=21042


Temat: optymalna droga
... od pktu A do B wynosi 15km i jest to droga odległość pktu B od C wynosi 10 km i jest to ścierzka pkty ABC tworzą trójkąt prostokątny Właściwie całe zadanie...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=16111


Temat: środek masy
W wierzchołkach trójkąta prostokątnego ABC leża masy punktowe m1=70g, m2=30g i m3=40g. Znaleźć środek tych mas wiedząc, że AB=100cm, BC=80cm, CA=60cm. x1m1+x2m2+...+xnmn/m1+m2+..+mn w mianowniku będzie m1+m2+m3=140g Mam os x i y....
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=19660


Temat: Wielka Prośba
trojkat ABC w ktorym BC=4 miara kata CAB jest rowna 30 stopni a miara kata ABC rowna jest 45 stopni Oblicz pole trojkata ABC. Zadanie 6 Ze skrawka materiału w kształcie trójkąta o długosci bokow 7 cm 24cm 25 cm wycieto koło weń wpisane, Ile cm kwadratowych materiału zostało? Wynik podaj z dokładnościa 0,01 Błagam pomozcie mi !!!!!!!!!!!!!!!! prosze:*:* Bede działał na...
Źródło: stspl.eu/forum/viewtopic.php?t=1935


Temat: Problemy szkolne
... o podstawie trapezu równoramiennego ABCD, jeżeli AB||CD , |AB| = 16cm, |CD| = 8cm, |AD| = |BC| = 5cm. Wysokość graniastosłupa jest równa 9cm. bardzo prosze o pomoc, bo co bym...
Źródło: myszy.info/viewtopic.php?t=4349


Temat: Problemy szkolne
1. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta prostokątnego ABC, jeżeli |AB| = 5cm, |AC| = 4cm, |BC| = 3cm. Wysokość tego graniastosłupa jest równa 15cm. Powierzchnia całkowita =...
Źródło: myszy.info/viewtopic.php?t=4349


Temat: Dwa zadania
1. W trójkącie prostokatnym ABC przedłużono przeciwprostokatną AB, a następnie na tym przedłużeniu zaznaczono punkty D i E tak, że AD = AC oraz BE = BC. Oblicz miarę kąta DCE...
Źródło: eszkola.pl/forum/viewtopic.php?t=173


Temat: Proszę o pomoc z matematyką
5.Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 3 i 4 jest podobny do trójkąta ABC którego obwód wynosi 36cm. Oblicz długość boków trójkąta ABC. Fajnie jakby ktoś obliczył na kartce i zeskanował ale...
Źródło: questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=8300


Temat: Zagadki :D
... że tym razem niepowymiękacie ;) A więc tak: Pewien trójkąt ABC (niepodano jaki to trójkąt, czy prostokątny czy inny) obraca się wokół osi, przechodzącej przez co najmniej 1 jego wierzchołek. Jakie...
Źródło: ocforum.pl/showthread.php?t=406


Temat: matematyka- problem
tego trójkąta. wynik jaki mam w odpowiedziach to √15:1 Zad. 2 w trójkącie ABC kąt CAB jest rozwarty oraz odcinek AB=5 i BC=8. wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość √15. oblicz długość boku AC. powinno wyjść √19 Zad. 3 trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości 6 i 8. oblicz długości odcinków, na które wysokość opuszczona z wierzchołka kąta prostego dzieli przeciwprostokątną. dodam...
Źródło: akwarystyka.com.pl/showthread.php?t=39729


Temat: Prace Domowe
dwa zadania z maty: W trójkącie prostokątnym ABC AC stanowi 75%AB a bc ma długość 20cm poprowadzono dwusieczną kąta prostego.jakiej długości są odcinki przeciwprostokątnej które wyznaczyła ta dwusieczna i 2 W...
Źródło: forum.travian.pl/showthread.php?t=83406


Temat: trójkąt prostokątny
Mamy AC i BC więc możemy odwortności funkcji trygonometrycznych policzyć wartość kąta BAC, trójkąt jest prostokątny to możemy kąt ABC policzyć, a jak jego to i CBD. No i teraz twierdzenie...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=13894


Temat: trójkąt prostokątny
W trójkącie ABC jedna przyprostokątna trójkąta ma długość a , natomiast druga 2a. Krótsza przyprostokątna jest średnicą okręgu. Oblicz długości odcinków, na jakie ten okrąg dzieli przeciwprostokątną.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=9696


Temat: Matematyka
1) |<) ACB| = 90* i |A`B`| = |B`C`| = |A`C`| nie są podobne. ponieważ trójkąt A`B`C` jest równoboczny, co oznacza że wszystkie kąty mają po 60*. a jak widać trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym.
Źródło: forum.4teens.pl/viewtopic.php?t=6278


Temat: Zadania z konkursu w Czechach
twierdzenia: a) kąt przy wierzchołku B jest prosty b) kąt przy wierzchołku A wynosi 30° c) |AB| = 2 * |BC| d) |AC| = 2 * |BC| Wiemy, że obowiązują właśnie dwa z powyższych twierdzeń i że |BC| = 1 Oblicz obwód trójkąta ABC. Określ wszystkie rozwiązania i uzasadnij je. 3) Dany jest kwadrat ABCD o boku długości a. Kwadrat AB'C'D' jest ... D ma dwa środki O i O1 (patrz rys.). Znajdź błąd w powyższym rozważaniu. 5) Wiemy, że w trójkącie prostokątnym dla jego przyprostokątnych obowiązuje a + b = 221. Wysokość do przeciwprostokątnej wynosi v = 60. Oblicz wszystkie boki tego trójkąta. 6) Na. otwartym zbiorniku w kształcie walca, którego obwód wynosi 6 m zaś wysokość 4m, należy połączyć drutem kontakt X na...
Źródło: chreptus.net/viewtopic.php?t=1894