Supermassive Universe

Temat: bryly obrotowe
" />zad.1podstawa graniastoslupa prostego jest rownoleglobok o bokach dlugosci 12cm i 8 cm i kacie ostrym 30 stopni.oblicz objetosc tego graniastoslupa ,jezeli pole powierzchni calkowitej jest rowne 288 cm kwadratowe. zad.2 w ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz boczna tworzy z plaszczyzna kat o mierze 60 stopni.oblicz objetosc tego ostroslupa ,jezeli krawedz podstawy ma długość 12cm -- 8 maja 2010, 21:45 -- zad.3 w ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz podstawy ma dlugosc 8 cm ,a kat nachylenia sciany bocznej do plaszczyzny podstawy mamiare 60 stopni .oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=197265Temat: Pole powierzchni ostrosłupa
" />1. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni ściany bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy. Oblicz wysokość ostrosłupa, jeżeli krawędź jego podstawy ma długość 6 cm. 2. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. Oblicz: a) pole podstawy ostrosłupa - wynik to 72 b) pole powierzchni bocznej - 72...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=188608


Temat: zadania z ostrosłupów
" />1. Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokoątnego ma długość 8. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. Oblicz a) objętość ostrosłupa b) pole powieżchni bocznej ostrosłupa. 2. Sciana boczna w ostrosłupie czworokątnym prawidłowym tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 50 stopni. Wysokość jego ściany bocznej ma długość 10 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa. 3. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przeciwległe krawędzie boczne o długościach są do siebie prostopadłe. Oblicz objetość tego ostrosłupa. Proszę o dokładne rozwiązanie tych zadań z góry dziękuję .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=206061


Temat: Ostrosłup prawidłowy czworokątny - objętość, pole powi
" />witam mam problem z 2 zadaniami z matematyki, o to ich treść zad1 Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego którego krawędź boczna ma długość 6cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni zad2 W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni Oblicz objętość tego ostrosłupa jeżeli krawędź podstawy ma...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=48468


Temat: Ostrosłupy - kilka zadań
powierzchni i objętość czworościanu foremnego o krawędzi dł. 10 cm. 3. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa 8 cm i tworzy ze ścianą boczną kąt 60 stopni. 4. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 72 cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeżeli wiesz, że krawędź podstawy i wysokość w tym ostrosłupie są równe. 5.Oblicz objętość i pole pow. całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź boczna ma dł. 6 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. 6. Pole pow. całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 96 cm2, a pole powierzchni bocznej 60cm2. Oblicz objętość tego ostrosłupa 7. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podst. ma miarę 60 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa jeżeli krawędź podstawy ma dł. 9 cm. 8. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym promień okręgu opisanego na podstawie ma długosć 2√3 cm, a wysokość 10 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Z góry dziękuje...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=181669


Temat: Zadania ze stereometrii
" />Witam, bardzo proszę o rozwiązanie poniższych zadań 5. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna k tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. Ile wynosi wysokość ściany bocznej? 6. Podstawą ostrosłupa jest romb o boku długości a. 2 przyległe ściany boczne ostrosłupa tworzą kąt o mierze 60 stopi i są prostopadłe do płaszczyzny podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa , wiedząc, że najdłuższa krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. 7. Dłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 13. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły, wiedząc, że jej krótsza przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. 8. Do graniastosłupa trójkątnego doklejono ostrosłup czworokątny. Ścianami powstałego w ten sposób wielościanu są wielokąty foremne. Oblicz długość krawędzi, wiedząc, że objętość bryły jest równa 6 pierwiastków z 3 + 4 pierwiastki z 2. 9. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku a i kącie ostrym alfa. Dłuższa przekątna tego graniastosłupa o długośći d tworzy z podstawą kąt o mierze beta. Jaką objętość ma ten graniastosłup/ 10. Lakierem z puszki o pojemności 0,75 l pomalowano 12 metrów kwadratowych powierzchni. Oblicz, ile milimetrów ma otrzymana warstwa lakieru 11. Oblicz tangens kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy w czworościanie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182648


Temat: Graniastosłupy prawidłowe - liczenie odcinków,pola i V
" />Witam prosiłbym o wytłumaczenie mi poniższych zadań,w piątek mam kartkówe a kompletnie tego nie rozumiem Zad 2. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni.Oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa,wiedząc,że wysokość śćiany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostrosłupa ma 6cm. Zad 3. Narysowany graniastosłup jest prawidłowy. Oblicz długość wskazanego odcinka. Zad 4. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego tworzy z płaszczyzńą podstawy kąt o mierze 45 stopni. Oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jeśli krawędz boczna ma 10 cm. Jeżeli mi ktoś z tym pomorze to dałbym...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=127619


Temat: zadania powtórzeniowe z graniastosłupów i ostrosłupów
" />Zad1 Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4 dm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego graniastosłupa. zad2 Oblicz wysokość graniastosłupa prostego , którego objętość jest równa 12 decymetrów sześciennych , a pole podstawy 120 (cm2) zad 3 Podstawa graniastoslupa jest równoległobok o bokach 4cm i 6 cm .Kąt ostry równoległoboku ma miarę 3o stopni . Oblicz objętość tego graniastoslupa , wiedzac , ze pole jego powierzchni całkowitej jest rowne 72 (cm2) zad4 W graniastoslupie prawidlowym trojkatnym wysokość jest rowna 7 cm , a wysokosc podstawy wynosi . Oblicz objętość tego graniastosłupa . zad5 Podstawą graniastosłupa jest trojkat prostokatny o przyprostokatnych dlugosci 6cm i 8cm , oblicz pole powierzchni calkowitej tego graniastoslupa , jezeli jego objętosc jest rowna 240 ( cm3) . -- 10 mar 2010, o 18:12 -- Ostroslupy : zad 6 Oblicz objętość ostroslupa trojkatnego , ktorego wszystkie krawedzie boczne są do siebie prostopadle i mają dlugosci rowne 3 cm , 4cm, 5cm . zad 7 krawedz podstawy ostroslupa prawidlowego trojkatnego ma dlugosc 6cm i tworzy z krawedzia boczna ostroslupa kąt o mierze 45 stopni . oblicz objetosc tego ostroslupa . zad 8 oblicz pole podstawy ostroslupa prawidlowego pięciokątnego , jezeli jego objetosc jest rowna 63 (cm3) , a wysokosc 9cm . zad9 w ostroslupia prawidlowym czworokatnym krawedz boczna o dlugosci 6 cm tworzy z plaszczyzna podstawy kat 60 stopni . oblicz objetosc ostroslupa . zad 10 w ostroslupie prawidlowym czworokatnym przekatna podstawy jest rowna 8 (pierwiastek z 2) , a krawedz boczba ma 12 cm dlugosci . oblicz objetosc tego ostroslupa . to tyle zadan prosze pomożcie mi ! jestem troche gamoniem z matematyki ... ;/ jesli tego...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=184959